Prawo cywilne

  • porada prawna
  • analiza dokumentów
  • sporządzanie opinii prawnej
  • pomoc w sporządzaniu umów cywilnoprawnych
  • reprezentacja w procesie cywilnym
  • reprezentacja w sprawach nieprocesowych
  • sporządzanie pism