Kategorie
Uncategorized

Jak długo trwa sprawa o rozwód?

Odpowiedź brzmi – to zależy. Po pierwsze od obłożenia danego sądu ilością spraw. Prowadząc swoją działalność na terenie Trójmiasta, najwięcej spraw moich klientów trafia do Sądu Okręgowego w Gdańsku. W chwili obecnej czas oczekiwania na pierwszą rozprawę w tym sądzie wynosi około pięciu miesięcy od dnia złożenia pozwu. Dotyczy to sytuacji, gdy do pozwu zostaną prawidłowo załączone wszystkie wymagane dokumenty i opłaty. Jednak nie jest to zasadą. Zależy to przede wszystkim od wolnych terminów w kalendarzu sędziego, do którego trafi dana sprawa. Może zdarzyć się tak, że jeden sędzia wyznaczy termin pierwszej rozprawy za dwa miesiące, a inny dopiero za pół roku.

Istotne jest to, czy strony chcą rozstać się w zgodzie, czy też pomiędzy nimi jest spór. Jeżeli obie strony chcą rozwodu bez rozstrzygania o winie, jest większa szansa na to, że Sąd wyznaczy rozprawę szybciej. Strony będą musiały potwierdzić przed Sądem swoje stanowisko i odpowiedzieć na kilka pytań. Jeżeli żadna ze stron nie zmieni zdania, to taka rozprawa trwa zazwyczaj nie dłużej niż godzinę. W większości przypadków, w takiej sytuacji Sąd wydaje wyrok już po pierwszej rozprawie.

Inną sytuacją jest, kiedy Sąd widzi, że strony są skonfliktowane. Mają małoletnie dzieci i odmienne zdania odnośnie tego, z którym rodzicem mają one zostać, wysokości alimentów, sposobu wykonywania kontaktów. Wtedy przesłuchanie stron przez Sąd będzie dłuższe, gdyż będzie musiał otrzymać od każdej z nich szczegółowe informacje w danej kwestii. Poza tym strony też mogą zadawać sobie wzajemnie pytania (często zdarza się, że jest ich naprawdę wiele). Również konieczne może okazać się przesłuchanie świadków. Jeżeli strony posiadają małoletnie dzieci, zazwyczaj konieczna będzie przed rozprawą wizyta kuratora sądowego w domu. Natomiast w bardziej skomplikowanych sprawach badania całej rodziny i dowód z pisemnej opinii biegłych OZSS. W takich sprawach rozprawa może trwać jednorazowo nawet kilka godzin z rzędu. Sędzia w swoim kalendarzu będzie musiał zatem znaleźć odpowiedni termin. Poza tym szanse na to, że Sąd wyda wyrok po pierwszej rozprawie są bardzo małe. Sprawy takie mogą trwać nawet rok, dwa, czy trzy lata.

Jeżeli chcesz, żeby Twoja sprawa w sądzie trwała jak najkrócej, skontaktuj się z adwokatem Gdynia.