Prawo administracyjne

  • reprezentacja w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz organami sądowo administracyjnymi
  • sporządzanie odwołań od decyzji w sprawach administracyjnych
  • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego