Prawo rodzinne i opiekuńcze

Pomoc prawna w sprawach o rozwód, separację, podział majątku, dotycząca małżeńskich ustrojów majątkowych, władzy rodzicielskiej, alimentów, ustalenia miejsca pobytu dziecka, kontaktów z dzieckiem, ustalenia ojcostwa, innych kwestii prawnych dotyczących macierzyństwa i ojcostwa.